Топка

Когато мечтаете да играете с топката, тя представлява поздрава. Другото значение на тази мечта може да те представи за връзката между вашия подсъзнан свят. Ако мечтаете да видите другите да играят с топката, това показва, че не трябва да се страхувате да поемете водеща роля в различни ситуации в живота си. Тази мечта показва, че не се доверявате и се страхувате да поемате рискове. Уверете се, че сте преминали тази бариера, опитайте се да действате, без да мислите за последствия, и едва тогава ще можете да бъдете bravier.