Кристална топка

Мечтата на кристалната топка или погледът през кристална топка може да покаже, че търсите насока и посока в живота си.