Диско топка

Мечтата за диско топка символизира чувствата, без да спира да се радва на победител. Ситуации, в които смятате, че ~партито никога не свършва~. Мечтата да видите диско топка на място, че не можете да получите достъп до или не е позволено може да представлява чувство на завист от други хора, които винаги се забавляват веднъж, когато не.