Оризови бисквити

Мечтата за оризови бисквити символизира положителните избори, които не се чувствам добре. Да се държите, действайте съобразно с това или не се забърквайте в неприятности до точката, в която се чувствате добре, не е възможно. Оризови бисквити могат да отразяват нетърпението със ситуации, които представляват интерес за вас. Пример: Човек мечтал за изгаряне на оризови бисквити. В реалния живот неговият насилник баща умираше в болница и той си мислеше за ~дърпането на тапата~, за да ускори наследството си. Оризовите бисквити отразяват положителния избор от очакване на баща му да умре, което той не можа да направи.