Топки

Мечтата за сфери или топки символизира мислите. Сините обсаждания или топки представляват положителни мисли. Червените сфери или топки представляват негативни мисли. Топките също могат да бъдат представяне на конфликти по въпроси, които искате да се отървете. Спортните топки в сънищата символизират проблеми, с които се борите емоционално, или решения, които обмисляте. Изборите, които могат да имат добро или лошо влияние. Вярвания, които могат да доведат до положителен или отрицателен резултат. Топките за тенис символизират конфликта за проблемите, с които отхвърляте или искате някой да се справи. Някой друг и ти… които са в противоречие с това, по какъв начин да се направи нещо. Баскетболът символизира фокуса ви върху силата или постижението. Използвайки силата да постигнете това, което искате в живота или конкретен резултат. Едно нещо, което използвате уменията, статуса или ресурсите си, за да го направите. Бейзболни са символи за въпроси или проблеми с потенциал да бъдат елиминирани. Това може да бъде и представянето на възможности за промяна на това трябва да се използва, за да спечели власт. Положително, той може да сочи към шанс да се отърве от нещо нежелателно или да се изправи пред нещо. Отрицателно, това може да символизира проблем или негативна ситуация, която е предизвикателство или ви прави поеме риск.