Балон

Мечтата за балон символизира нещо в живота си, което искате да защитите, запазите или запазите непокътнати за по-късно. Нещо, което да изчакваш. Алтернативно, може да се защитавате емоционално. Пример: Едно младо момиче мечтаеше за момче, което харесва в пластмаса. В реалния живот, тя никога не бе целувала момче и чувстваше, че това е нещо, което тя трябва да чака, докато порастне, опит. Пример 2: Едно момиче мечтае за момче, което се интересува от увита в балон обвивка. В реалния живот тя чувствала, че момчето е толкова важно за нея, че е готова да изостави собствените си планове или интереси, за да го държи заинтересован от нея. Балонът отразява опитите на ~Curve’s~ да поддържа връзката.