Балон

Когато мечтаете за някакъв вид мехурчета, тогава такава мечта представлява лудистичността, детинскост и щастие на вашата личност. Може би, ти си човекът, който преживява лесен живот и взима неща без стрес. Сънят може да ви предложи да станете по-сериозни и отговорни. Като алтернатива, мехурчетата могат да показват тенденцията да се търсят по-малки проблеми, като например големите.