Топки

Мечтата за мрамори символизира рутинна и монотонност. Ситуация или модел на мисли, които продължават да се повтарят. Нещо, което виждаш, че се случва през цялото време. Негативно, топчета могат да представляват проблем, който трябва да се грижи за всички времена. Тя може също така да представлява отрицателна мисъл модел или лош навик, който продължава да повтаря.