Мида

Мечтата на жълъд символизира неочаквана лична или лична лъжица. Неочакван късмет или ползи, които са само за вас. Отрицателно, жълъд може да отразява смущаващо информация или лични вещи, които искате да запазите всичко за себе си. Пример: Човек мечтал за жълъд, отстранен от ухото му. В реалния живот той е преминал през фалит. Жълъдът, който се отстранява от ухото, отразява процеса на фалит, разсейвайки предубедените представи, че той ще бъде в състояние да запази определена собственост, която е имал. Жълъдът в ухото му символизира идеята да се поддържа имота, който той ~слуша~.