Според

Сънят, в който се събуждате, означава двойствеността на ума ви. Може би се чувстваш изгубена и не съм сигурна кое е истинско и кое е фалшиво. Сънят може също да символизира желанието да се получи помощ от другите. Сънят за събуждане може да доведе до неща, които липсват в живота ви. Може би има някои фактори, които не са напълно изпълнени.