Чанта

Мечтата за стипендия символизира предимствата, които имате по време на периоди на стрес или тревожност. Специални предимства или подкрепа, получени чрез тясна връзка. Стипендията може да бъде знак, че имате повече ресурси или възможности от други. Мечтата за желание или работа за стипендия символизира желанието да се чувстваш специален или да бъдеш подкрепен в трудни времена.