Помпа

Ако сте видели бомбата в сън, това може да се тълкува от нещо в живота ви, което скоро ще избухне. Може би има някаква ситуация в живота ти, която ще се разкрие, защото вече не си в състояние да се справиш с това. Бомбата може да показва и желанията, които имате, но се страхуват да покажат. Може би сънят предполага, че изразявате тези чувства и мисли, вместо да ги държите в себе си. Бомбата може да покаже и гнева и разочарованието, от което страдате. Може би има някои неща, които не са казали? Гледай да не нараниш другите.