Акордеон

Сънят за акордеон символизира, за да накара другите да почувстват това, което се опитвате прекалено силно или прекомерно. Ти или някой друг, който полага много усилия в нещо. Акордеонът може да отразява неуспешния опит да впечатли или убеди някого. Акордеонът може да символизира опита ви да покажете на някого колко много се опитвате. Пример: Един млад мъж мечтал да играе на акордеона за бившата си приятелка. В истинския живот не можеше да я убеди да се върне при него. Той чувстваше, че нищо, което казва или не може да я впечатли. Акордеонът отразяваше неговия опит да я накара да почувства, че той се опитва толкова усилено, колкото може да я впечатли.