Земеделски производител

Мечтата за трамвай символизира посока в живота, която е необратимо. Ситуация, в която няма повратна или опит, който се случва, независимо дали ви харесва или не. Трамваят може да бъде и представянето на постоянна промяна в живота, преживявания, които са неуморни или че изборите изискват пълна отдаденост. Трамваят може да бъде и представянето на етап от проекта или посоката в живота, който, ако загубите, ще изисква да чакате за друга възможност. Пример: Един старец имал повтаряща се мечта на трамвай, който отваря вратите си и шофьорът каза, че все още не е бил влакът му. В реалния живот, той беше стар човек, който прекарваше много време в мислене кога ще умре.