Шапка в стил бейзбол

за да видите капачка, когато сънувате, се откроява като символ на спокойна, приятелски или неофициален стил или природа. Това също е знак за лекота в живота ви. Като алтернатива, тя може да се интерпретира като символизъм, че трябва да имате повече толерантност към другите.