Боне, сим, слой, мъгла

Който е използвал капачката в сън, се опитва да използва приюта, за да я предпази от заобикалящата среда. Може би се страхуваш да не бъдеш наранен от тези, на които вярваш. Сънят може също да покаже тайните, които имате и не искате да покажете на другите.