Снежен

Мечтата за снежен човек символизира безгрижно отношение към ужасна ситуация. Да се направи най-доброто от лоша ситуация. Друг човек, който показва, че няма за какво да се притеснявате, или че условията не са толкова лоши, колкото изглеждат. Лошо е да се развеселиш до свършват. Използване на ужасните условия на ситуация, за да направи живота по-колоритен.