Снежен

Ако мечтаете за снежен човек, такъв сън показва чувствата, които са станали студени. Може би сънят показва, че сте загубили чувствителност и нежност. От друга страна, сънят може да ви покаже забавната страна на вашата.