Споразумение

Мечтата на споразумението символизира разрешаването на конфликт или проблем. Споразумение може да бъде и представянето на чувствата ви за партньорство.