Каша

Сънят за един бордей символизира перспектива за ситуация, в която се чувствате, можете да използвате или да изследвате нещо, когато пожелаете. Тя може да бъде и представянето на чувствата, че можете да използвате умения или подаръци за себе си в други хора по всяко време. Може да е знак, че смятате, че сте заобиколени от хора, които са продажни или нямат морал. Можеш да правиш каквото си искаш, независимо от правилата или без угризения. Друга възможност е да се отрази на чувствата, които други хора се възползват от когато си поискат. Отрицателно, тя може да отразява вашето осъзнаване на себе си, като игнорира принципите или високите стандарти за лична облага. Позволете на други потребители с нисък морал да се възползват от уменията си, когато пожелаят.