Борг

Мечтата за Борг на Стар Трек символизира опасно конформистко присъствие в живота ви. Агресивното желание за съответствие, което никога не се чувства да се получи веднага, получава сила. Чувството, че рискува завинаги да загуби своята независимост от безполезна група или система. Може да почувствате, че някой или нещо иска пълно съответствие без внимание за други възможности някога отново. Страхът ви да се асимилира в ситуации, които унищожават вашата индивидуалност, ако ги разпознаете. Да чувстваш, че нечие решение е контролиращо и непоносимо. Вие или някой, който иска да сложи край на цялото разнообразие чрез разпространяване на конформистки идеи или ценности. Тя може да бъде представянето в много агресивно и амбициозно желание за пълно съответствие. Пример: Човек мечтал, че се бият с Борг. В реалния живот той избягваше да плаща данъците си през целия си живот и най-накрая се изправи пред перспективата да ги плати. Боргът отразява чувствата им към правителството и плащането на данъци, като непоносимо изпълнение на живота в тяхната независимост, на която трябва да се устои на всяка цена.