Бутона

Да видите бутоните е обяснено като мечта с важен символизъм за мечтателя. Този сън означава трансформиране на проблеми или условия около вас. Трябва да се справиш с тези неща.