Цветни пъпки

Мечтата за цветни пъпки символизира чувството, че получавате положителна или прекрасна ситуация. Нещо, което е добро или прави щастлив, е близо до случва.