Бокс

Мечтата за бокса символизира борбата, за да се докаже. Вие или някой друг, който е в противоречие с проблемите, които искате да докажете, не е мощен, страшен или важен. Друга възможност е боксът да отразява конфронтация с нещо, което искате да завършите веднъж завинаги.