Брайл

Мечтата за брайлово писмо символизира опита да се почувства какво представляват отговорите. Може да не разполагате с необходимите знания и прогрес въз основа на ситуационните условия или на това, което правят другите хора. Вие или някой, който е достатъчно добър, за да осъзнае какво е правилно или какво действие е необходимо, без да е необходимо да се казва. Брайлова азбука може да бъде представянето на невербална комуникация. Негативно, брайловата азбука може да отразява необходимостта да изразите по-добре мислене или чувства.