Бял

Мечтата на бял цвят символизира баланс, чистота или пречистване. Негативните модели на мислене или негативните ситуации се почистват от живота ви. Бяла стая, бяла къща или бели дрехи са сочещи към пречистване и психически, емоционален и духовен баланс. Мечтата с бяло често са придружени от реални ситуации на будят живот, където трябва да преодолеете негативизъм по някакъв начин. Като алтернатива, бялото може да отразява вашите искрени намерения. Може да си пожелаеш нещо, което не можеш да имаш, но е добре замислено.