2 звезди

Сънят за брахиозавър символизира страх, че човек или ситуация става незначителен. Страх го е, но и не е важно. Чувствам се глупаво, че не се нуждаеш от теб. Чувства се безсилна да станем от значение. Чувствата на непоносима позитивна ситуация, която не обичате да гледате. Негативно, Брахиозаврите може да отразяват вашата ревност, че не трябва да се нуждаете от някой или не, да не можете да контролирате някой, който вече не е необходимо да се контролира. Знак, че имате проблеми с контрола, проблеми с отделянето или при адаптиране към промените на хартията. Тя може също така да бъде представяне на страх, че някой да получите пред вас или има повече власт от вас и да стане невъзможно да се спре.