Касапин

Ако сте видели касапин в съня, той показва уникалността на неговата личност. Касапинът може да бъде свързан и с агресията и гнева му.