Магазин за спедитов

Ако сте мечтали за магазина за спестовци, тогава той предсказва миналото ви, където не сте научили всички уроци. Може би сънят иска да прилича на някои теми и да ги включи в този момент в живота си. Може би си забравил какво си научил, но сега се опитваш да се върнеш към миналото си и да си спомниш всичко това.