Лепкав

Да мечтаеш, че нещо е натрушена символизира тяхното възприятие на човек или ситуация, която не е толкова положителна или ефективна, колкото те проект да бъде.