Борбата

Сънуването, че се борите с определен човек означава, че има някои скрити възмущение и конфликт с този човек и имате проблеми с говоренето. Тази мечта функции, за да помогне за отваряне на тази линия на комуникация с този човек в будното си живот. За да чуете борбата в съня си, означава незадоволителен бизнес.