Светли

Сънят за нещо, което сияе, символизира аспект от себе си, който се отчайва. Чувствайки, че вие, някой или нещо, което правите, трябва да се обърне твърде много внимание. Неспособност да се избегне да бъдат забелязани повече или мислене за това как най-важното. Сънят с ярки очи може да представлява определено видение или наблюдение на ситуация, която е по-важна от другите. Мисля, че ~вашето мнение~ за дадена ситуация е по-важно от това на някой друг.