Яркостта

Мечтата с блясък върху лицето символизира личността да се занимава с живот или да е напълно прекрасна. Ти или някой друг, който не може да мисли за нещо, което да се чувства зле. Възползва се от това, че не осъзнаваш нищо негативно. Сънят с блясък, поставен върху обект символизира чувствата, че някоя област от живота ви е съвършена във всяко отношение. Тя може да бъде и представяне на признателност, като някои части от живота ви се чувстват прекрасно през цялото време.