Яркостта

Дали сънувате в какъвто и да е контекст, или виждате блясък, символизира просветлението и каква нова светлина е била пролята за дадена ситуация. Вие спечелихте нова перспектива и сте дошли на споразумение приветствано.