Искри

Сънят с искри символизира чувствата за нещо, което е специално или прекрасно. Искам да забележа нещо, което е перфектно завинаги. Загриженост само за добри или ~положителни~ неща. Отрицателно, искри може да бъде знак, че сте възприемане на ситуация чрез ~розови очила~.