Acrobat

Мечтата на акробат символизира аспект на собствения си, който е да поддържа баланса в хаотични условия. Можете да имате много налягане или изисквания, които да ви се поставят. Акробатът може да бъде знак, че трябва да помолите за помощ или да се възползвате от по-бавни темпове. Тя може да бъде знак, че вашата креативност се изисква, както и. Като алтернатива, мечтата за акробатика може да бъде метафора за сексуален контакт.