Играчки

Ако мечтаете за играчки, тогава такава мечта символизира младежта, единството, уговореността и комфорта. Сънят ви съобщава, че търсите уединение, спокойствие и сигурност. Сънят също показва неговата забавна и детински страна на личността. Ако други хора са играли с играчката, това означава успешни взаимоотношения. Ако сте дали играчките като подарък, тогава такава мечта означава неоцененото отношение на другите.