Брока

За да си взаимодействат с инструмент с остър връх и режещи ръбове за пробиване на дупки в твърд материал в съня си е символ на новото начало и ново начало. Да видиш, че упражнението, когато сънуваш, се интерпретира като предложение, че вървиш към нова посока в живота. Отваряш се за нови преживявания. Ще получите нови идеи за собствения си живот във всички практически контакти и наблюдение на нови факти и събития.