Бронхит

Ако страдате от бронхит в съня, то показва малките проблеми, които ще дойдат по пътя ви. Може би сънят предполага, че мислите положително, че в противен случай няма да можете да мислите ясно. Помислете за това несъзнателно съзнанието ви може да ви предупреди за болестите в будния ви живот. Погрижи се за себе си.