Бронз

Мечтата за бронз символизира как изглеждате или животът ви, който искате да се запази за неопределено време. Искаш да знаеш и да защитаваш област от живота си. Нещо в теб винаги искаш да забележиш. Бронз може да отразява вярванията или принципите, които защитавате на всяка цена. Пример: Християнин някога е мечтал за бронзова стълба, докато са преследвани заради религиозните си вярвания. Бронзовата стълба символизира важността на запазването на вашите вярвания като отговор на възнесението или отиването в рая.