Тен

Мечтата на танът символизира новото чувство на оптимизъм. Забележими или трайни резултати от нещо, което ви е от полза. Вие сте били изложени на ситуация, която ви носи късмет или успех. Разглезен от късмет.