Тен

Ако мечтаете да имате тен, покажете на другия край на себе си. Естественият и много тъмен тен носи негативни части от вашата личност, защото е нереално и неестествено. Като алтернатива, бронзантът може да покаже увереността, която имате, поради тенденцията в света на красотата да бъде захаен.