Бруталност

Мечтата да бъдеш брутализиран символизира чувството да бъдеш напълно съкрушен от страх, отмъщение или ужасни последствия. Това може да е знак, че имате проблеми, застанали сами пред лицето на пълна загуба или провал. Мечтата за бруталност на някой друг може да отразява силни чувства на отмъщение или отмъщение. Някой да плати за това, което са ти сторили… или да отнеме всичките си разочарования на някого. Тя може да бъде знак, че отидете далеч или трябва да контролирате гнева си. Като алтернатива, можете да преодолеете силни страхове или да направите много положителни промени в живота си.