Вещица

Мечтата да видиш една възрастна жена символизира ситуация или проблем, който сте изненадани като негативен е. Чувството ви за интуиция или избор винаги изглежда ви държи в негативна ситуация. Нямаш представа колко е негативен проблемът. Пример: Един млад мъж мечтаеше да бъде нападнат в съня си, моята стара жена. В реалния живот той отчаяно искаше да се измъкне от порно, но не можа да намери разумен начин да си изкарва прехраната, защото беше в порно индустрията толкова дълго време. Старата вещица отразяваше как се чувства интуитивно в капана на предишните си избори.