Бъфало

Buffalo в сънищата е известен като символ на опита. Може би ще успеете да оставите нещата, които се случват в миналото. Биволът, който е мъртъв, защото някой го е убил, показва, че не трябва да започваш нещо, което не знаеш. Ако мечтаете да видите стадото на бизони, то представлява хармония и баланс в живота си. Вие също ще получите много доброта в будния си живот.