Черна дупка

Мечтата за черна дупка символизира пречка в живота ви, която чувствате, е консумационистка, разрушителна и безсърдечен. Може да почувствате, че няма спиране на разрушителното присъствие или загуба в живота ви.