Burrito

Мечтата за бурито символизира приятно преживяване, което е забързано. Правиш нещо, което знаеш колкото можеш по-бързо. Негативно, буритото може да се отрази, че няма достатъчно време за начина, по който наистина искате да се забавлявате.