Масло

Сънят за магаре символизира аспект на неговата личност, който е подчинен или в смирена позиция. Това може да отразява чувствата ви, че трябва да правите каквото и да казвате, никога да не имате собствени възможности или да бъдете подценявани. Може да почувствате, че сте пренебрегнали по някакъв начин. Можеш да се чувстваш като.