Масло

Независимо дали мечтаете в какъвто и да е контекст или виждате магаре, представлява вашата адгозомен и негъвкава личност. Готов си да сътрудничиш на другите. Ако магарето е мъртво, то означава, че здравословното му партино отношение ще доведе до необуздана безнравственост. Ако сте спали и сънувате, че в съня, който паднете или е хвърлен от магаре, показва дисхармония в любовта, която ще доведе до раздяла. Ако сте сънували и в съня, сте видели, че сте изгонени от магаре, може да означава, че сте замесени в незаконни дейности, които ще ви донесат много безпокойство и страх, че ще бъдете хванат. Ако сънуваш и си видял, че водиш магаре с глава, това означава, че си лидер във всички ситуации и начина да убедиш хората да видят нещата по твоя начин.