Главата

Сънят с глава, символизираща интелекта, отношението, личността или перспективата. Което води до избора ти. Мечтата за главата, която е отрязана, символизира отношение или перспективи, които вече не могат да контролират решенията. Хората едва губят главите си символизират негативни мислници като страхове или лоши намерения, които вече нямат никакво влияние върху вас. Виждайки синя глава в съня символизира положителни избори и вземане на решения. Главата се различава от мозъка като символ, в който главата е повече за личността и мозъка е за обработка и разбиране на нещата.